Styremedlemmer i Norges Bondelag sender appell til landets medlemmer og ber dem øke matproduksjonen i henhold til Administrasjonsrådets ønsker. (17.04.1940)