Namsos: Briter forbereder operasjon for å gjenvinne Trondheim med kombinerte land- og sjøstyrker. De mangler imidlertid utstyr, artilleri, våpen og ski for å ta seg frem. (16.04.1940)