Biskop Berggrav er invitert til middag hos Terboven på Skaugum. Himmler er æresgjest, og Berggrav beskriver Himmler slik:

(29.01.1941)