Det spilles militærmarsjer på Vinderen, der Himmler nå tar den nyopprettede SS-avdelingen Regiment Nordland (230 mann) i ed. Quisling og Terboven holder taler. Etter edsavleggelsen reiser Himmler på et par ukers tur nordover. (31.01.1941)