Vest for Irland blir M/S Austvard angrepet av et tysk fly med bomber og mitraljøser. Åtte mann kommer seg i en livbåt som sleper to flåter med ti mann. Livbåten drar etter hvert alene for å hente hjelp, og den når land med fem levende og tre døde. Flåtene blir ikke funnet igjen. Totalt omkommer kapteinen, 16 nordmenn og fem utenlandske sjøfolk. (30.01.1941)