Det svenske naziorganet Sverige Fritt bruker ordet ‘jøssing’ for første gang, som en betegnelse på engelskvennlige nordmenn som håper på alliert seier. Siden blir begrepet adoptert til den norske NS-avisen Fritt Folk, lansert som nedsettende betegnelse i håp om at det vil nøytralisere skjellsordet ‘quisling’ som allerede er tatt i bruk i Norge. ‘Jøssing’ blir imidlertid straks tatt i bruk av norske antinazister som en hedersbetegnelse. (31.01.1941)