Arnulf Øverlands dikt “Til Kongen” offentliggjøres anonymt i avisen Norsk Tidend i London. Diktet blir snart spredt illegalt over det okkuperte Norge. Hør Øverland lese: https://www.nrk.no/video/PS*28603

(31.01.1941)