Det kunngjøres at aldersgrensen for offentlige tjenestemenn settes ned fra 70 til 65 år og at statsråden personlig skal ha rett til å ta endelig avgjørelse i fratredelsessaker. Det innkalles til plenumsmøte i Høyesterett der dette diskuteres, og samtlige dommere finner forordningen lovstridig. Sju av høyesterettsdommerne er over 65 år, og det fryktes at Høyesteretts uavhengige stilling settes i fare. De ber om en konferanse med justisminister Riisnæs for å kreve forordningen endret. (06.12.1940)

Det er konferanse i Ålesund om forsyning og rasjonering. Flere tilreisende foredragsholdere deltar, sammen med en rekke ordførere og kommunale tillitsvalgte i regionen. Direktør Schei i kontoret for proviantering og rasjonering, dr. Lars Spildo i Landbruksdepartementet, fylkesagronom Myklebust og statens husstellærerinne fru Sætrevik foreleser. Konklusjonen er at hver kvadratmeter jord må utnyttes til å drive frem mer poteter, korn, grønnsaker og rotvekster. (06.12.1940)

Finske D/S Oscar Midling blir torpedert utenfor Stadlandet av den britiske ubåten HMS Sunfish. Hele besetningen, samt den norske losen, omkommer. (05.12.1940)

War Office, krigsministeriet i den britiske regjeringen, godkjenner den norske styrken i Skottland som stridsklar. Glasgow har utover høsten blitt utsatt for mange luftangrep, og det er allmenn frykt for tysk invasjon. Militære avdelinger i området er i alarmberedskap, og to kompanier fra den norske styrken blir satt opp i Coatbridge og på Heath Hall flyplass. (05.12.1940)

Hovedvannledningen blir brutt i Grefsenveien i Oslo og forårsaker store ødeleggelser. Grefsenveien 19 blir ødelagt, og kolossale vannmasser river med seg vedlager, bryter ned porter og stålgjerder og ødelegger biler. (05.12.1940)

Rikskommissær Terboven setter til side Høyesteretts prøvingsrett. Han skriver i et brev at Høyesterett ikke lenger har noen rett til å vurdere gyldigheten av rettsforskrifter og presiserer at «det tilkommer utelukkende meg å avgjøre hvilke forholdsregler der er hensiktsmessige for å fremme den offentlige orden og det offentlige liv i Norge». (03.12.1940)

Tyskerne åpner Frimurerlosjens lokaler i Oslo som museum. Åpningen blir kringkastet, og Gulbrand Lunde holder tale. NS opplyser om at man i museet kan se losjens «jødiske symboler» utstilt. (01.12.1940)