Sverre Bergh, som hadde for dårlige karakterer til å komme inn på NTH i Trondheim, har fått tilbud om å studere på den tekniske høyskolen i Dresden i Tyskland. Han reiser dit for å studere og blir etter hvert spion for den norske etterretningsorganisasjonen XU. (10.12.1940)

I et rundskriv til fylkesmennene minner innenriksdepartementet om at det ikke skal holdes valg på utvalg, råd, styrer, varaordfører eller ordfører, siden det «med det første» kommer nye regler om kommunestyret. (10.12.1940)

Den rusforebyggende organisasjonen IOGT foreslår at de som ikke har benyttet sitt kaffekort til brennevinskjøp skal tilgodeses med ekstra rasjoner av kaffe, te, fett, sukker eller sjokolade til jul. Forsyningsdepartementet avslår forslaget. (10.12.1940)

Befolkningen i Oslo er redusert med 4-5000 det siste året, men nå flytter igjen flere inn enn ut av byen. Mange familier flytter sammen for å få redusert utgiftene. (10.12.1940)