Den tyske ubåten U-65 møter D/S Risanger, som er på reise fra Newcastle til Alexandria. Risanger blir torpedert, og kapteinen får slengt alle konfidensielle dokumenter over bord i en sekk med jernlodd. Alle 29 mann går i livbåtene, og Risanger legges like etter under ild. Mannskapet blir noen dager senere plukket opp av M/T Belinda, som landsetter dem i Cape Town 10. januar. (27.12.1940)