Høyesterettsdommerne klarer ikke å få til en konferanse med statsråd Riisnæs. Han henviser bare til Sosialdepartementet.
Dommerne formidler at de vil fratre sine embeter hvis den nye forordningen ikke endres. Høyesterett mottar samtidig et brev fra Terboven der han presiserer at Høyesterett ikke skal blande seg inn i forordninger og den politiske utviklingen. (07.12.1940)