BAKGRUNN: Kriseutvalget i Bergen, formelt opprettet av formannskapet 11/10 1939, har siden 26/9 1938 vært forutseende nok til å behandle saker vedrørende kriseforanstaltninger, kommunens forsyninger av reservemateriell og beskyttelse av kommunens eiendommer og anlegg. En utførlig protokoll (https://okkupasjonen.no/filer/Kriseutvalgets_protokoll.pdf) inneholder vedtak, synspunkter og diskusjoner. Allerede i september 1938 het det: