Rikskommissær Terboven setter til side Høyesteretts prøvingsrett. Han skriver i et brev at Høyesterett ikke lenger har noen rett til å vurdere gyldigheten av rettsforskrifter og presiserer at «det tilkommer utelukkende meg å avgjøre hvilke forholdsregler der er hensiktsmessige for å fremme den offentlige orden og det offentlige liv i Norge». (03.12.1940)