Etter at Høyesterettsdommerne sliter med å få kontakt med kommissarisk minister Riisnæs, sender de et brev til statsråden der de ber han om å sørge for «at forordningen endres således at det ikke blir overlatt til administrasjonens skjønn om en dommer skal fortsette i sitt embete etter at han har nådd aldersgrensen». Høyesterettsjustitiarius Paal Berg uttaler: «Fortsetter vi uten å si noe, sitter vi en vakker dag i saksen som dommere i den autoritære staten Norge». (09.12.1940)

Kirsten Flagstads ektemann, Henry Johansen, har vært medlem av NS siden 1934. Han melder seg nå inn i Norsk-Tysk Selskap, et selskap som bruker et emblem hvor hakekorset og de norske fargene er blandet. (09.12.1940)