Finske D/S Oscar Midling blir torpedert utenfor Stadlandet av den britiske ubåten HMS Sunfish. Hele besetningen, samt den norske losen, omkommer. (05.12.1940)

War Office, krigsministeriet i den britiske regjeringen, godkjenner den norske styrken i Skottland som stridsklar. Glasgow har utover høsten blitt utsatt for mange luftangrep, og det er allmenn frykt for tysk invasjon. Militære avdelinger i området er i alarmberedskap, og to kompanier fra den norske styrken blir satt opp i Coatbridge og på Heath Hall flyplass. (05.12.1940)

Hovedvannledningen blir brutt i Grefsenveien i Oslo og forårsaker store ødeleggelser. Grefsenveien 19 blir ødelagt, og kolossale vannmasser river med seg vedlager, bryter ned porter og stålgjerder og ødelegger biler. (05.12.1940)