Det kunngjøres at aldersgrensen for offentlige tjenestemenn settes ned fra 70 til 65 år og at statsråden personlig skal ha rett til å ta endelig avgjørelse i fratredelsessaker. Det innkalles til plenumsmøte i Høyesterett der dette diskuteres, og samtlige dommere finner forordningen lovstridig. Sju av høyesterettsdommerne er over 65 år, og det fryktes at Høyesteretts uavhengige stilling settes i fare. De ber om en konferanse med justisminister Riisnæs for å kreve forordningen endret. (06.12.1940)

Det er konferanse i Ålesund om forsyning og rasjonering. Flere tilreisende foredragsholdere deltar, sammen med en rekke ordførere og kommunale tillitsvalgte i regionen. Direktør Schei i kontoret for proviantering og rasjonering, dr. Lars Spildo i Landbruksdepartementet, fylkesagronom Myklebust og statens husstellærerinne fru Sætrevik foreleser. Konklusjonen er at hver kvadratmeter jord må utnyttes til å drive frem mer poteter, korn, grønnsaker og rotvekster. (06.12.1940)