Etter general von Falkenhorsts instruks av 13. desember, sender politimesteren i Oslo ut et skriv hvor det heter at NS’ stormtropper har rett til å bruke vold som svar på forulempelser og at de har krav på bistand fra politiets side. Skrivet er ment å være hemmelig, men lekker likevel ut og styrker motstanden mot tyskerne og NS. (16.12.1940)