Tyskerne åpner Frimurerlosjens lokaler i Oslo som museum. Åpningen blir kringkastet, og Gulbrand Lunde holder tale. NS opplyser om at man i museet kan se losjens «jødiske symboler» utstilt. (01.12.1940)