Finske D/S Oscar Midling blir torpedert utenfor Stadlandet av den britiske ubåten HMS Sunfish. Hele besetningen, samt den norske losen, omkommer. (05.12.1940)