Osvald-gruppen utfører en bankaksjon mot Bergen Banks filial i Laksevåg, på oppdrag fra Saborg og SOE. Aksjonen er vellykket. (09.11.1944)

Seks mann blir drept i en eksplosjon hos Olsen og Urteset AS i Oslo. Det er Milorgs aksjonsgruppe Aks. 13 000 som har plassert sprengladninger med tidsforsinkelse på åtte timer i verkstedet. Dessverre virket ikke tennmekanismene før lokalene ble oppvarmet om morgenen. (09.11.1944)

Sovjets utenriksminister Molotov møter sin norske kollega Trygve Lie. Lie får beskjed om at sovjetiske styrker ikke vil fortsette fremrykkingen i Norge. Det er enighet om at grensen mellom de to land skal forbli slik den var. Molotov fremmer imidlertid et ønske om full kontroll over Bjørnøya mens de vil dele Svalbard med Norge. (07.11.1944)

Avsnittskommando Finnmark og 2. Bergkompani av den norske brigaden har kommet til Murmansk, klare for å bevege seg mot norsk jord under sovjetisk kommando. (06.11.1944)

Tyskere sprenger broen over Tanaelven og forlater Tana. Tana kirke og det som er igjen av kommunesenteret på Langnes brennes. (06.11.1944)

Aks. 13 000-menn aksjonerer mot Rikshirdstabens kontorer i Tollbugata 10 i Oslo og ødelegger flere maskiner. Bygningen får skader, men ingen mennesker kommer til skade siden varsling ble gjort på forhånd. (06.11.1944)

450 av Gamviks innbyggere, som har tilbrakt natten i fjellet, våger seg ned til branntomtene i bygda. De starter forberedelsene til vinteren, ved å sette opp hytter av det byggematerialet som måtte finnes i ruinene. En tid senere kommer imidlertid noen tyske tropper tilbake og setter fyr på bygda på nytt. (06.11.1944)

Tyskerne overfaller Gamvik og brenner alt som finnes av hus der – inkludert gamle Gamvik kirke. Mange rømmer til fjells. (05.11.1944)

De tyske lasteskipene Adolf Binder og Karl Arp forlater Finnmark med kurs for Narvik. Om bord i de to båtene befinner det seg 3000 mennesker fra Vadsø, Tana og Porsanger. I alt 45 000 mennesker blir tvangsevakuert. (05.11.1944)

Fem Milorg-gutter sprenger en vegg i den gamle Krigsskolebygningen som nå er sete for Rikshirdstaben. (05.11.1944)

Redaktør Peder Holt og en del andre nordmenn settes i land fra en russisk båt ved Vardø, en uke etter at tyskerne har forlatt byen. Holt ble ført til Sovjet da Moder II ble kapret i mai. Nå har han fått høre at regjeringen ønsker ham som fylkesmann i Finnmark. (05.11.1944)

Kjøllefjord gamle kirke blir brent sammen med øvrige bygninger i Kjøllefjord i Lebesby. (Foto: Norsk folkemuseum) (04.11.1944)

Melk- og smørleveransene svikter. I Bergen, Kristiansand og andre byer begynner matsituasjonen å bli prekær – det er et konstant problem hva man skal ha til middag. Fisk uteblir, og det samme gjør sukkeret. (04.11.1944)

1500 mann fra Wehrmacht har i fire dager vært satt inn i en storaksjon mot «gutta på skauen» i Hallingdalsområdet. Avdelinger på 25-30 mann har gjennomsøkt store skog- og fjellområder. Milorg har 200 mann i området, men de har bygget sine «celler» på utilgjengelige steder, og ingen blir oppdaget. (04.11.1944)

Sekretær i Landbruksdepartementet, Leif Svenning, blir som en del av Operation Blumenpflücken arrestert av Gestapo på vei hjem fra arbeid og likvidert i gårdsrommet på Victoria Terrasse av Heinrich Vierke. Den 25 år gamle politifullmektigen Kjell Magnussen blir likvidert i Fredrik Stangs gate i Oslo av Gestapo-mannen Franz Dirrank, også dette som en del av Operation Blumenpflücken. (04.11.1944)

Sør-Varangers ferske og midlertidige kommunestyre vedtar et opprop til den mannlige befolkningen i herredet om å frivillig melde seg til krigstjeneste i samarbeid med sovjetiske styrker. (03.11.1944)