Norsk Brændselsoljes tanker blir sprengt av hjemlige Milorg-styrker og sabotører som har kommet over fra England. Tyskerne mister med dette 5000 tonn brenselolje – uerstattelig brennstoff til deres ubåter – og 400 tonn solarolje. Nesten samtidig sprenger Milorg et bensinlager på Grorud. Tapet er på omtrent 75 fat bensin. (18.08.1944)

En del sjøfuglarter trues nå av full utryddelse på grunn av overdreven jakt. Ærfugl er særlig ettertraktet, først og fremst på grunn av kjøttet. (17.08.1944)

Fire bevæpnede menn har gjort innbrudd i De Forente Skofabrikker i Drammen og stjålet 50-60 par beksømstøvler. (17.08.1944)

Sovjetrussiske fly retter nye angrep mot Kirkenes. Tyskerne hevder at 30 fly er skutt ned. Det oppstår omfattende branner i byen, og en del av sivilbefolkningen blir evakuert. (17.08.1944)

Fire medlemmer av NS, hvorav to politisjåfører, har fått strenge straffer for forskjellige forbrytelser. En av dem har fått livsvarig fengsel for å ha misbrukt sin stilling som politimann til blant annet å beslaglegge rasjonerte varer og beholde dem selv. (15.08.1944)

Mange forretninger har i det siste vært utsolgt for sukker. Forsyningsmyndighetene opplyser at sukkermerkenes gyldighet forlenges inntil videre. (14.08.1944)

Det meldes at åtte sabotører i Oslogruppen, under ledelse av Max Manus, har lykkes i å sprenge tyskernes største lager med fly, flymotorer og reservedeler i kjelleren under Oslo Sporveiers busshall på Bjølsen i Oslo. 120 kilo sprengstoff ble fordelt på fire kofferter som ble båret ned etter å ha forklart vaktmannen at de inneholdt svartebørsvarer. 150 flymotorer og 20-30 flykropper ble ødelagt under de fire eksplosjonene. Etterslukking av brannen som oppstår pågår i to og et halvt døgn. (14.08.1944)

I rapporten «Meldungen aus Norwegen», som SS med jevne mellomrom skriver og sender av gårde til nazitoppene i Tyskland, står det:

(13.08.1944)

Osvald-gruppen utfører en aksjon mot Eiker Sparebank. Aksjonen mislykkes, og kasserer Thomas Holm blir drept under ranet. (10.08.1944)

Tretten mann omkommer når 1300-tonneren Erling Lindøe går på en mine utenfor Varberg på den svenske vestkysten. Skipet var på vei fra Ballangen til Tyskland. (10.08.1944)

Det meldes at skolebarn og ungdom «uten beskjeftigelse» vil bli satt inn i høstarbeidet i år, under oppsyn av lærere og lærerinner som vil følge dem til arbeidsplassen. (10.08.1944)

Under den britiske Operasjon Offspring blir det lagt ut 47 miner i sjøen i Lepsøyrevet ved Ålesund. Fly som opererer fra hangarskipene HMS Indefatigable, HMS Trumpeter og HMS Nabob senker samtidig en tysk minesveiper og skader to vaktbåter og en mudderpram. Tankanlegg på Bjørnøya i Haram og flyplassen på Gossen i Aukra blir også angrepet. (10.08.1944)

Herr Gundersen ringer Statspolitiet og melder at han har sett fire unge gutter med seks ryggsekker i Stensparken i Oslo. «Han trodde at dette måtte være noe muffens» står det i rapporten fra Statspolitiet som sender av gårde to betjenter og to SS-menn for å sjekke. (09.08.1944)

Vanlige husholdninger kan i år ikke regne med å få tildelt sylteglass og krukker. Anvisninger på slike varer blir fortrinnsvis gitt til «skadelidte og nygifte», blir det opplyst fra forsyningsmyndighetene. (09.08.1944)

Ved Østbanestasjonen i Oslo er det lange køer av bærplukkere. Det meldes om rikelig med blåbær og om stor utfart til skogene mange steder i landet. I Ringsakerfjellet har multeplukkere tyvstartet, i år som i fjor: Lensmannen har knepet en rekke kartplukkere, og store mengder multekart er beslaglagt. (09.08.1944)

En lastebil, som like før har kjørt ut fra Emil Moestus trykkeri i Norbygata i Oslo med 75-80 000 rasjoneringskort, stanses av fem bevæpnede menn – flere av dem fra Oslogjengen. Sjåføren får beskjed om å kjøre rolig videre mot posthuset. På et avtalt sted i Skippergata lastes kassene med rasjoneringskort over på en annen lastebil som kjører bort. Det er Oslogjengens koordinator, Gunnar Sønsteby, som leder og har iverksatt kuppet for å hjelpe Den norske hjemmefront. Tre menn – Storm Osvald Johansen, Rudolf Emil Johnsen og Gunnar Fredrik Gundersen – blir senere på kvelden arrestert av Statspolitiet siktet for befatning med tyveriet. (09.08.1944)

En kvinne ringer Statspolitiet og forteller at hun har sett flere bilder av Kong Haakon med teksten «Velkommen hjem» i en oppgang i Vogtsgate i Oslo. To betjenter rykker ut for å oppta rapport. (08.08.1944)

Sjefen for Sipo og SD har laget en oppgave over norske politiske fanger. 3252 fanger sitter på Grini, 274 på Møllergata 19, 1621 i andre fengsler og fangeleire i Norge, og blant de hundretusener av fanger i konsentrasjonsleirene i Tyskland er 2737 norske. I tillegg kommer 986 norske offiserer som fortsatt er i tysk krigsfangenskap. I henhold til forordning utsendt av Rikskommissariatet, er medisinsk behandling i norske fengsler og leirer oftest avhengig av fangens «forbrytelser»: Et gissel kan eksempelvis regne med bedre behandling enn en politisk fange. De som har havnet bak piggtråden for spionasje, får også dårlig behandling. (08.08.1944)

Sabotører i Pelle-gruppa, ledet av Ragnar Sollie, har sprengt to fabrikker som eksporterer produkter til nazi-Tyskland: Den norske slipefabrikk i Oslo og Foss smergelskivefabrikk i Fetsund. I Fetsund går det galt for aksjonslederen Sverre Steen; han utløser en bombe ved en feil og omkommer. Begge fabrikker er påført store ødeleggelser. (07.08.1944)

SS-mann Rolf Falkum skyter to serier à 4-5 skudd mot gymnasiast og norgesmester i turn, Hein Thorstensen, etter at Falkum mener at Thorstensens fotografi på ID-kortet sitter løst. Skuddene faller utenfor Statspolitiets kontorer når Falkum beordrer Thorstensen inn. Thorstensen overlever med tre kuler i kroppen, selv om det tar en halvtime før han kjøres til sykehus. Falkum skal ha vært beruset. (06.08.1944)