Avsnittskommando Finnmark og 2. Bergkompani av den norske brigaden har kommet til Murmansk, klare for å bevege seg mot norsk jord under sovjetisk kommando. (06.11.1944)