Seks mann blir drept i en eksplosjon hos Olsen og Urteset AS i Oslo. Det er Milorgs aksjonsgruppe Aks. 13 000 som har plassert sprengladninger med tidsforsinkelse på åtte timer i verkstedet. Dessverre virket ikke tennmekanismene før lokalene ble oppvarmet om morgenen. (09.11.1944)