Osvald-gruppen utfører en bankaksjon mot Bergen Banks filial i Laksevåg, på oppdrag fra Saborg og SOE. Aksjonen er vellykket. (09.11.1944)