Tyskere sprenger broen over Tanaelven og forlater Tana. Tana kirke og det som er igjen av kommunesenteret på Langnes brennes. (06.11.1944)