Den siste kontakten mellom sovjetiske og tyske styrker på norsk jord finner sted i Varangerbotn. (06.11.1944)