Motstandsfolkene Edel Sødahl og Johnny Pevik blir torturert i Rinnanbandens hovedkvarter i Jonsvannsveien 46 i Trondheim. (14.12.1943)