Norsk kommando blir heist på den britiske flåtejageren HMS Success, og den blir omdøpt til KNM Stord. Skule Storheill fra Brønnøysund blir skipssjef, og han får med seg et marinepersonell på 232 personer. Hovedoppgaven blir å eskortere Russlands-konvoiene, også kalt «selvmordskonvoiene», til Murmansk. (26.08.1943)