I en hule i fjellsiden på Arnøy tar Ingolf Aspås, Jørghild Lovise Jørgensen og russeren Volodyna Omsk sine liv etter å ha blitt angrepet av tyske soldater med håndgranater og flammekastere. De tre har i flere måneder sendt viktige meldinger om skipsfart, artilleristillinger og troppeforflytninger til Murmansk. 22 tyskere ligger døde igjen i skråningen etter kampen. Senere på høsten blir åtte menn fra Arnøy skutt for å ha «forsømt sin angiverplikt» overfor tyskerne. Ytterligere 16 menn og kvinner blir dømt til tukthus. (28.08.1943)