Etterretningsagentene John Kristoffersen og Odd Jønland lander med et Catalinafly ved Lurøy i Nordland. Karene oppretter radiostasjonen «Erna» og sender over 100 meldinger om skip og kystforsvar til England i løpet av tre måneder, før de returnerer til basen i Skottland. (10.08.1943)

En avdelingssjef ved rasjoneringskontoret i Bergen blir dømt til døden av SS for rasjoneringssvindel. Saken gjelder underslag av oppimot 150 000 rasjoneringsmerker som tilsvarer fire tonn mel. Forsvareren argumenterer med at antallet underslåtte merker bare tilsvarer en liten prosent av Bergens-kontorets merkeomløp, så han ber om at SS-domstolen avviser saken og sender den til en norsk domstol. Det får han ikke medhold i; tyskerne ønsker å statuere et eksempel. (10.08.1943)