Motormann Harald Christian Winther fra Trondheim omkommer ved drukning under mørklegging av dokkene i Leith i Skottland, mens han jobber om bord på DS Braganza. (08.08.1943)

Kvartermester i Marinens flyvåpen Andreas Paulsen fra Laksevåg dør i Skottland etter å ha blitt såret i luftkamp langs norskekysten. (08.08.1943)

Kapteinløytnant og flyger Håkon Offerdal fra Bergen omkommer under prøveflyging når han kolliderer med et annet fly på Leuchars flystasjon i Skottland. Foruten å ha deltatt i kampene på Vestlandet i april 1940, har han vært sjef for øvingsflyginger i Toronto. Siden februar 1942 har han vært operasjonsflyger på norskekysten. (08.08.1943)