Henry Melby blir arrestert mistenkt for å ha utført likvidasjon. Han føres til Victoria Terrasse, hvor han avhøres og tortureres før overføring til Møllergata 19. Her dør han i fangenskap 17. august 1944. (09.08.1943)

Politifullmektig Gunnar Eilifsen blir arrestert etter å ha nektet å bidra til arrestasjon av tre jenter som har uteblitt fra innkalling til Nasjonal Arbeidsinnsats. Josef Terboven blir informert om saken, hevder at slik ordrenekt vil virke demoraliserende og krever overfor Quisling at Eilifsen skal dømmes til døden av en norsk domstol – siden han har forbrutt seg mot de norske reglene, og ikke mot tyskerne. (09.08.1943)