Den arresterte politifullmektigen Gunnar Eilifsen blir etter den nye loven, stadfestelse fra politiminister Jonas Lie og dødsdombekreftelse fra Quisling stilt for retten og dømt til døden av «politiets særdomstol» i Høysteretts lokaler i Oslo tinghus. Dette er første gang en norsk domstol idømmer dødsstraff under andre verdenskrig. (15.08.1943)

Quisling holder appell til Germanske SS Norge på Slottsplassen under SS-dagen. Arrangementet har omfattet taler, idrettskonkurranser, parader og annet i løpet av helgen. På St. Hanshaugen er det teltleir. (15.08.1943)