Politiet i Oslo melder om mange innbrudd: I hovedsak blir det stjålet brennevin, hermetikk og syltetøy. (06.08.1943)

MS Fernhill av Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Liverpool til Buenos Aires. Tre maskinister blir drept, mens resten av besetningen blir reddet av et amerikansk handelsskip. Maskinist Nils Bremer Frøisland blir tatt til fange i ubåten og senere sendt til fangeleir i Tyskland. I 1945 blir han befridd av britiske styrker. (06.08.1943)

Det er innbrudd i NS-kontoret i Ålesund. Medlemskartoteket blir fjernet, og de impliserte får med seg en del andre papirer. Alt gjennomleses og sendes videre til England. Avslørende fakta fra arkivet blir kringkastet i den norske eksilregjeringens radiosendinger fra London. (06.08.1943)

Næringsdepartementet innskjerper rasjoneringsordningen: De som har dyrket større parseller enn 48 kvadratmeter, får ikke lenger utlevert grønnsakskort. De som dyrker poteter på arealer større enn 200 kvadratmeter, får ikke potetkort. De som har frukthage får ikke fruktkort. (06.08.1943)