Fra Drammen rapporteres det om at en stor horde med ekorn har inntatt bygatene. Det vrimler av dem, og i mange hager ribber de frukttrærne. (05.08.1943)

Svenske myndigheter kunngjør at tyske tropper og krigsmateriell ikke lenger tillates å reise på landets jernbaner til og fra Norge fra 15. august. I tillegg forbys “hesteskotrafikken” mellom Trondheim og Narvik – via Sverige – fra 20. august. Kunngjøringen kommer som følge av massiv kritikk mot at Sverige – som nøytral stat – har godtatt tysk transittering til Norge. I en erklæring fra den norske eksilregjeringen heter det:

(05.08.1943)