Norske bombefly deltar i en storstilt bombing av Berlin. Byen er imidlertid sterkt beskyttet av luftvern; hovedmengden av bombene faller langt fra målene, og 58 tunge bombefly vender ikke hjem, av dem flere med norske besetninger. (24.08.1943)