Kitty Lorange blir sluppet fri etter at hennes fire år gamle sønn omkommer i en ulykke. Hun har vært agent for Henry Rinnan, men kom senere i konflikt med ham, ble arrestert i desember og sendt til kvinneleiren Ravensbrück. Det er Rinnanbandens nestleder, Ivar Grande, som har bidratt til frigivelsen. (01.08.1943)

Det opprettes et presseråd som skal koordinere de illegale avisene i Norge. Rådet består av Tor Skjønsberg, Harald Schjelderup, Jan Jensen og Herlov Rygh. Viggo Aagaard blir oppnevnt som “pressesjef” ved siden av Rygh, og de to deler avisene mellom seg. Presseledelsen skal først og fremst sørge for at paroler fra Hjemmefrontens ledelse og nyhetsstoff sendt med kurér fra Sverige blir formidlet. Ellers skal de ta kontakt med illegale avisgrupper rundt omkring i landet for å skaffe til veie skrivemaskiner, duplikatorer og materiell til stensilering. (01.08.1943)