48 melkeprodusenter i Ringsaker anmeldes til prispolitiet for å ha unnlatt å levere de fastsatte kvanta melk til meieriet. (09.09.1942)