Det er ved kongelig resolusjon bestemt at alle norske skip i krigsfarvann skal ha redningsvest eller redningsdrakt til hvert medlem av besetningen. (29.03.1940)