Kunngjøring fra politimesteren i Vardø: Det er forbudt å ødelegge eller skade oppslag, kunngjørelser, flagg, merker eller lignende satt opp av tyske myndigheter. Uvedkommende har heller ikke adgang innenfor Festningens gjerde. (28.09.1940)