Frimerker med kong Haakons portrett er umåtelig populære, og mange overfrankerer brevene sine for å kunne bruke frimerkene. I dag kunngjøres det imidlertid at kongefrimerkene med verdiene 1, 1,50, 2 og 5 inndras fra 1. oktober og blir ugyldige. (28.09.1940)