Terboven godkjenner en forordning «til sikring av arbeidskraftbehovet for arbeid av særlig betydning». For første gang innfører dermed okkupasjonsmakten lovbestemmelser for å tvinge nordmenn til å ta arbeid for tyskerne. Av legitimitetsgrunner finner okkupasjonsmyndighetene det best å overlate det formelle vedtaket og selve iverksettelsen av forordningen til norsk statsforvaltning, som lojalt kommer til å følge okkupasjonsstyrets føringer. (28.09.1940)