Gruppestyrene i Stortinget kommer sammen med presidentskapet til et fellesmøte. Et flertall er for å godkjenne det tyske forslaget, og mange legger «taktiske vurderinger» til grunn for sitt syn. I kveld møter presidentskapet Dellbrügge igjen, og det formuleres fire hypotetiske spørsmål som hver enkelt partigruppe skal ta opp til vurdering og svare på hver for seg. (09.09.1940)