Kongen med følge flytter ut av Buckingham Palace, etter at tyskerne har startet massiv bombing av britiske byer. De tar inn hos Robert Dormer, Sir Cecil Dormers bror, på herregården Bowdown House i Berkshire, langt unna bombingen i London. Sir Cecil Dormer var den britiske minister til Norge ved krigsutbruddet, og fulgte kongen og regjeringen under flukten til Nord-Norge og videre til England. (09.09.1940)