450 av Gamviks innbyggere, som har tilbrakt natten i fjellet, våger seg ned til branntomtene i bygda. De starter forberedelsene til vinteren, ved å sette opp hytter av det byggematerialet som måtte finnes i ruinene. En tid senere kommer imidlertid noen tyske tropper tilbake og setter fyr på bygda på nytt. (06.11.1944)