Krigsflyger Nils Jørgen Fuglesang og Spitfire-flyet hans blir skutt ned over Nederland. Fuglesang tas til fange og havner sammen med andre allierte flygere i den godt bevoktede leiren Stalag Luft III i Schlesien. (02.05.1943)