Totalt 319 424 personer har registrert seg til Den nasjonale arbeidsinnsats innen 31. mars. Menn fra fylkene i det sørøstlige Norge har blitt bedt om å møte opp på Grünerløkken skole i Oslo etter å ha vært til undersøkelse hos en lokal lege og blitt kjent innsatsdyktig. Sko, arbeidsklær, spisebestikk og ulltepper må medbringes av den innkalte selv. Som følge av innkallingene har mange restauranter i de største byene blitt stengt. Det samme gjelder en rekke kontorer og butikker. I dag går de første togene med arbeidsmobiliserte, tjenestepliktige nordmenn til utpekte destinasjoner for arbeid. Utsendelsen er kaotisk: Mange fremmøtte må gå dagesvis i Oslo mens de venter på nødvendig transport til arbeidsstedet. Bildet viser utskrevne nordmenn på gårdsplassen til Grünerløkken skole. (06.04.1943)