Vidkun Quisling inspiserer Politikompaniet i Den norske legion og andre frontkjempere hjemvendt fra østfronten på Slottsplassen. Han holder også en tale og takker frontkjemperne for det de har gjort for Norge. (06.04.1943)