En ny mottakssentral for flyktninger er tatt i bruk i Sverige. Stedet er Kjesäter, en vakker herregård ca. tre timers togreise fra Stockholm. Stedet skal kunne ta imot 10 nye flyktninger hver dag, og det er beregnet at deres opphold skal vare i 8-10 dager. Men beregningen holder ikke; mottakskapasiteten er allerede sprengt, og det besluttes å bygge brakker som kan ta imot et større tilsig av folk. Til slutt er det bygd over 30 brakker som gjør det mulig å få plass til 700-800 personer. Etter hvert passerer tusenvis av flyktninger gjennom Kjesäter. Her blir de registrert, forhørt, legeundersøkt og utstyrt med klær og penger før de sendes videre til for eksempel arbeidsformidlingssentraler for norske flyktninger. På bildet utleveres klær til nye flyktninger. (14.06.1942)