Rikshirden har en «oppmønstring» ved Slottet i Oslo. På det første bildet ses fra venstre Thorvald Thronsen (stabssjef for Rikshirden), Arthur Quist (øverste sjef for Den Norske Legion), Jonas Lie (politiminister), Carl Haakon Langlie (Quislings adjutant), Karl Leib (leder for Germanische Leitstelle) og Vidkun Quisling. På det andre bildet paraderer Rikshirden sammen med blant annet «Reservebataljon Holmestrand» av Den norske legion. Mennene har mørkeblå uniformer og to sverd i NS’ solkors-emblem. (14.06.1942)