MT Athene av Kristiansand, lastet med 6000 tonn bensin, blir torpedert av en tysk ubåt på vei fra Alexandria til Tobruk i konvoi. I løpet av få minutter er hele skipet omspent av flammer. Mannskapet må hoppe på sjøen for å unngå å bli stekt i bensin. 14 mann omkommer, de øvrige blir plukket av ekskorten, mange stygt forbrent. (10.06.1942)